V případě jakýchkoliv problémů s naším zbožím nas neváhejte kontaktovat na emailové adrese obchod@ayurshop.cz nebo na telefonním čísle +421 902 586 816.

Poškozené zboží

Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte stav balíku. Pokud zásilka nese známky poškození, nepřebírejte ji a následně nás informujte.

V případě poškození zboží uvnitř zásilky (obal zásilky je přitom neporušený) nás neváhajte kontaktovat na obchod@ayurshop.cz.

Odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Právo odstoupit do 14 dnů od kupní smlouvy, tedy vrátit zboží mají jenom spotřebitelé. Právo na odstoupení nevzniká, pokud nakupujete při obchodní či podnikatelské činnosti (na nákupním dokladu je uvedeno IČ).

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na Nové sady 988/2, 602 00, Brno – Staré Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy můžete najít zde.

Reklamace

potravin, výživy pro zvláštní účely a doplňků stravy je na obale vždy vyznačeno datum minimální spotřeby. Záruční doba na spotřební zboží trvá po dobu 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.

Reklamace může být uplatněna pouze po dobu záruční doby. Záruka se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a plně uhrazené.

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme (e-mailem / sms). Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit. Zboží zašlete zpět na Nové sady 988/2, 602 00, Brno – Staré Brno.

Vzorový formulář pro uplatnení reklamace můžete najít zde.