Ochrana osobních údajů je Vám poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů spolu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě.

Jaké informace zpracováváme

Kupující (v případě pokud je fyzická osoba) oznámí prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu pro doručení včetně PSČ, číslo telefonu a e-mail.

Kupující (v případě pokud je právnická osoba nebo podnikatel) oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení.

Kdo má k vašim údajům přístup resp. jaké služby využíváme

Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – poštovním společnostem (kurýrem), které jsou uvedeny na stránce www.ayurshop.cz/doprava-a-platba/. Prodávající může poskytnout osobní údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) společnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučně pro účely programu „Ověřeno zákazníky“, pro získání zpětné vazby od kupujícího v souvislosti s uskutečněným nákupem v e-shopu prodávajícího. Prodávající může poskytnout osobní údaje zákazníka společnosti Direct Accounting, s.r.o., výlučně pro účely administrace a účetnictví (vystavování faktur, vedení účetnictví). Všechna data tohoto eshopu jsou ukládány na serverech společnosti WEDOS Internet, a.s.. K zjištění chování našich návštěvníků a uživatelů služby využívame službu Google Analytics od společnosti Google, Inc. (oprávněný zájem správce)Platbu za naše zboží nám zasílate na náš bankovní účet založený ve Raiffeisenbank. Na správu emailů využívame i služby od společností Google, Inc.

Monitorování chování zákazníka v rozsahu oprávněného zájmu správce pomocí Google Analytics lze vypnout kliknutím na tento odkaz. Opt-out cookie bude nastaveno aby zabránilo sledování při návštěvě těchto webových stránek v budoucnu.

Vaše práva

Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího žádat:

  • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávány
  • informace o zpracování osobních údajů,
  • seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování,
  • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požadovat jejich vrácení; likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího namítat proti:

  • zpracovávání osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
  • využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku
  • nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu.

Kupující při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Pro komunikaci s prodejcem můžete použít e-mailovou adresu obchod@ayurshop.cz.

Cookies

S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory – cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.